• Novinky

     • Informácie pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov

      Prijímacie konanie na stredné školy

      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na SŠ elektronicky riaditeľovi ZŠ do 20.3.2023

      Prihlášky treba vyplniť a odoslať do 13.3.2023.


      Testovanie 9 - riadny termín 22.3.2023

      Testovanie 9 - náhradný termín 4.4.2023


      Overenie športového nadania – 1. fáza talentových skúšok na stredné športové školy 21.3. - 14.4.2023

     • Elektronický výpis vysvedčenia

      Vážení rodičia,

      snažíme sa chrániť a šetriť naše lesy a preto prechádzame na elektronický výpis vysvedčenia za 1.polrok. Výpisy Vám budú doručené na Váš účet v EDUPAGE. Žiadame Vás o potvrdenie, že ste tento výpis dostali a prečítali.

      V prípade, že niekto z Vás bude mať záujem o papierový výpis, môžete oň požiadať a prísť si ho prevziať do 3.2.2023 v riaditeľni školy.

     • Konzultácie

      Milí rodičia,

      aj v tomto školskom polroku budú prebiehať na našej škole konzultácie s pedagogickými pracovníkmi, kde sa budete môcť dozvedieť nové informácie o tom, čo sa chystá na škole, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí alebo sa spýtať na to, čo Vás zaujíma.

      V 2. polroku školského roka 2022/2023 budú tieto konzultácie a „Otvorená riaditeľňa“ v nasledujúcich termínoch :

     • Rodičovské združenie 9. ročníka

      Rodičovské združenie rodičov a žiakov 9. ročníka sa bude konať dňa 17. 1. 2023 (utorok) o 13.00 hodine v odbornej učebni fyziky na 2. poschodí Základnej školy v Zázrivej.

      Zúčastnení sa stretnú so zástupcami stredných škôl, získajú informácie o prijímacích skúškach na stredné školy a informácie o podávaní elektronických prihlášok žiakov 9. ročníka na stredné školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Pondelok 6. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Stred 122, Zázrivá
   • zszazriva@orava.sk
   • +421905 204 277 (riaditeľ školy) +421918 594 145 (zástupca riaditeľa) +421917 947 789 (jedáleň)
   • Stred 122 Slovakia
   • zszazriva.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje